Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita Polska

Śląskie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rozmiar tekstu: A A

PRYM - DRUKARNIA OFFSETOWA S.C.
MAGDALENA KOWALCZYK-MAŁAS, MARIA PAWLIK
realizuje projekt pt.

Utrzymanie miejsc pracy i zwiększenie konkurencyjności drukarni w wyniku implementacji innowacyjnych technologii opartych na elementach rozwiązań Przemysłu 4.0

  • Termin realizacji projektu: od 01.12.2021r. do 31.12.2022r.
  • Wartość projektu: 1 144 533,76 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 799 797,09 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 „Innowacje w MŚP, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej technologii druku cyfrowego i opracowanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, ukierunkowanych na implementację innowacji procesowej w Drukarni PRYM. Realizacja inwestycji umożliwi zastosowanie w praktyce przedsiębiorstwa elementów Przemysł 4.0 wraz z dostosowaną do nowych potrzeb rynku komunikacją on-line w modelu B2B i B2C.

Zakres projektu obejmuje zakup dwóch zaawansowanych technologicznie maszyn poligraficznych, niezbędnego sprzętu informatycznego i dedykowanego systemu informatycznego do planowania i zarządzania procesem druku cyfrowego i offsetowego.

Efekt projektu to utrzymanie w okresie oddziaływania pandemii COVID-19 zdobytej przez Drukarnię PRYM pozycji rynkowej, stworzenie nowego stanowiska oraz utrzymanie 3 miejsc pracy zagrożonych likwidacją stanowiska pracy.