Druk instrukcji

Instrukcje – jak sama nazwa wskazuje – mają instruować użytkownika w jaki sposób należy korzystać i jak należy postępować z danym produktem. Zawierają również wszelkie dodatkowe informacje: nazwa i adres producenta, data produkcji itd.

Instrukcje

Typowe instrukcje

  • Format: maksymalnie B2
  • Papier: papier powlekany lub niepowlekany, gramatura od 70g
  • Kolorystyka: 1+1, 4+4, + ewentualnie dodatkowe pantony
  • Objętość: od 2 stron
  • Uszlachetnienia: lakier offsetowy
  • Introligatornia: cięcie, falcowanie, szycie zeszytowe

Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita Polska

Śląskie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego